Mobiliteitsbudget

Medewerkers baas over hun eigen mobiliteit. Binnen uw doelstellingen qua kosten, werklocatie en CO2-uitstoot. Zonder administratieve overhead, door een slim web-portaal en mobiele app voor u en uw medewerkers. BeterVanAnaarB maakt moderne vervoersregelingen mogelijk.


Mobiliteitsbudget op maat


Uw specifieke vervoersregeling is uitgangspunt voor het berekenen van vergoedingen. BeterVanAnaarB biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden. Bijvoorbeeld een vaste vergoeding per maand, aangevuld met een variabele vergoeding per kilometer voor dienstreizen. U bepaalt welke kosten kunnen worden betaald uit het budget.

Vrijheid om te kiezen


Medewerkers met een mobiliteitsbudget zijn baas over hun eigen mobiliteit. BeterVanAnaarB verwerkt alle gemaakte kosten.

Medewerkers die kiezen voor een leaseauto krijgen te maken met vaste maandelijkse inhoudingen voor het bezit van de auto en kosten per kilometer. Ook de uitgaven aan brandstof komen ten laste van het budget.

Reisgedrag stimuleren en ontmoedigen


Om gewenst reisgedrag te stimuleren kunt u aanvullende vergoedingen definiëren, bijvoorbeeld voor het gebruik van duurzame vervoersmiddelen of thuiswerken. Ongewenst gedrag kunt u ontmoedigen door kosten door te belasten, bijvoorbeeld voor het gebruik van het bedrijfsparkeerterrein.

Bonus of budget voor leaserijders


Met een budget voor brandstofverbruik en een budget voor privégebruik motiveert u leaserijders tot zuinig rijden, goedkoop tanken en beperkt privégebruik.

Een bonus voor brandstofverbruik kan ook interessant zijn voor berijders van een bestelauto.

Inkomsten en uitgaven


Medewerkers kunnen steeds hun inkomsten en uitgaven volgen. De inkomsten bestaan uit de vaste en variabele vergoedingen. De uitgaven bestaan uit de directe kosten voor mobiliteit, en indirecte kosten voor het gebruik van een eventuele leaseauto.

Totale kosten van mobiliteit


Met een mobiliteitsbudget zijn de kosten van mobiliteit eenvoudig te beheersen. U hoeft zich alleen nog maar te richten op de hoeveelheid zakelijke kilometers. BeterVanAnaarB verzameld alle gemaakte kosten, ongeacht het gebruikte vervoermiddel en ongeacht de betaalwijze.

Administratieve overhead


De administratieve overhead wordt grotendeels door BeterVanAnaarB overgenomen. BeterVanAnaarB kent de fiscale wet- en regelgeving en houdt zelf rekening met BTW aftrek en netto-vergoedingen. BeterVanAnaarB verzorgt tevens de aansluiting op uw financiële- en salarisadministratie.