Mobiliteitskaarten en andere kosten van mobiliteit

Inzicht in het gebruik van mobiliteitskaarten, samen met informatie over reizen met eigen vervoer en met zakenauto’s. Beschikbaar via een web-portaal en mobiele app voor u en uw medewerkers. Met BeterVanAnaarB heeft u meer grip op de totale kosten van mobiliteit.


Mobiliteitskaarten


Uitgaven met mobiliteitskaarten worden door BeterVanAnaarB verzameld en toegewezen. Medewerkers hebben inzicht in hun eigen uitgaven. Zij kunnen zélf facturen controleren op juistheid (bijvoorbeeld boetes bij OV-reizen), en eventueel uitgaven als privé markeren.

Reizen met eigen vervoer


Bijhouden van kilometerdeclaraties is door het slimme zelflerende mechanisme van BeterVanAnaarB slechts secondewerk. Afstanden worden direct berekend en reizen kunnen zelfs automatisch worden aangemaakt. De vergoeding is direct zichtbaar. Door reizen vooraf te definiëren kan BeterVanAnaarB ook nog helpen met het plannen van de reis.

Declaraties reiskosten en onkosten


Invoeren van kostendeclaraties is ook zeer eenvoudig. Medewerkers kunnen alleen kiezen uit voor hen relevante categorieën. Eventueel met toelichting. Via de mobiele app kan een foto van de bon worden toegevoegd. Het proces verloopt volledig digitaal.

Vergoedingsregelingen op maat


Uw eigen specifieke vergoedingsregelingen zijn uitgangspunt voor het berekenen van vergoedingen. BeterVanAnaarB biedt uitgebreide mogelijkheden om de voorwaarden van uw regelingen vast te leggen.

Financiële- en salarisadministratie


Bij de regelingen kunt u aangeven hoe de aansluiting met de financiële- en salarisadministratie dient te verlopen. Handmatig coderen en inboeken behoort tot het verleden!

Workflow


U bepaalt op welke wijze gemaakte reizen en onkosten worden beoordeeld. Bijvoorbeeld op afdelings- of projectniveau. Maar ook welke kosten steekproefsgewijs, en welke kosten u individueel wilt laten beoordelen. De actuele status van een declaratie is altijd inzichtelijk.

Totale kosten van mobiliteit


Met BeterVanAnaarB heeft u per medewerker inzicht in de totale kosten van mobiliteit. Kosten van zakenauto’s worden ook meegenomen. Dit inzicht helpt bij het bepalen van besparingsmogelijkheden en het signaleren van ongewenst privégebruik, zoals gelijktijdig gebruik van zakenauto en mobiliteitskaart.

Fiscale wet- en regelgeving


BeterVanAnaarB kent de fiscale wet- en regelgeving. Met regels over BTW aftrek en netto-vergoedingen wordt dus rekening gehouden. BeterVanAnaarB voldoet aan de fiscale eisen voor digitale archivering van bonnetjes.

Doorbelasten


Indien gewenst kunt u reiskosten en onkosten doorbelasten naar afdelingen of projecten, evenals de wijze waarop de kosten worden doorbelast.