Kostenbeheersing wagenpark

Uw berijders motiveren bewust met hun voertuig om te gaan, zoals zuinig rijden, goedkoop tanken en beperkt privégebruik. U en uw berijders hebben inzicht via een web-portaal en mobiele app. Met BeterVanAnaarB heeft u meer grip op de kosten van uw wagenpark.


Brandstofverbruik


Met BeterVanAnaarB kunt u een realistisch doelverbruik vaststellen. Alle tankbeurten en laadtransacties worden verwerkt. De berijder heeft continu inzicht in de actuele prestaties, zowel in verbruik als in geld. De prestaties kunnen ook over een langere periode worden gevolgd. Tevens wordt de werkelijke CO2-uitstoot berekend.

(Semi-)elektrische auto’s


Zowel het verbruik en de kosten voor brandstof als elektriciteit wordt door BeterVanAnaarB bijgehouden. Dit leidt onder andere tot inzicht in de totale kosten per kilometer. Bij de bepaling van het doelverbruik kunt u rekening houden met de individuele mogelijkheden van een berijder om volledig op elektriciteit te kunnen rijden.

Brandstofprijs


Om een bewust tankgedrag te stimuleren kunt u een doelstelling vaststellen voor de brandstofprijs. Per tankbeurt en cumulatief is zo te zien hoeveel er wordt bespaard.

Privégebruik


BeterVanAnaarB biedt u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het zakelijke-, woon-werk- en privégebruik van de zakenauto. Zo kan eenvoudig vastgesteld worden of de maximale hoeveelheid privékilometers wordt bereikt.

Integratie met telematica


Indien het voertuig beschikt over een telematica oplossing kunnen de ritten door BeterVanAnaarB worden verwerkt. U kunt de privacy-instellingen zelf beheren, of dat overlaten aan de berijder.

De berijder kan echter met de mobiele app ook eenvoudig zelf een reisagenda bijhouden. Door het slimme zelflerende mechanisme is dat zó gebeurd.

Kilometeradministratie


De kilometeradministratie kan eenvoudig gebruikt worden voor het doorbelasten naar afdelingen of projecten. Deze voldoet bovendien aan de eisen van de belastingdienst.

Positief gedrag stimuleren


Inzicht in de gemaakte kosten is voor veel berijders al voldoende om een bewust gedrag te vertonen.

Om positief gedrag actief te stimuleren kunt u gebruik maken van een interne competitie onder collega’s, of berijders belonen bij het behalen van de doelstellingen. Het invoeren van een persoonlijk mobiliteitsbudget behoort ook tot de mogelijkheden.

Kosten besparen én CO2 reduceren


Verbetering van het rijgedrag en tankgedrag leidt tot een directe besparing op de verbruikskosten. Bovendien heeft dit een positief effect op de ROB-kosten, afschrijvingskosten en de CO2-uitstoot.